Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Prima pagină

Investeşte în oameni !

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazată pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/86/1.2/S/60881

Titlul proiectului:  J.O.B.S. - Jurnalismul, Ocupaţie în Beneficiul Societăţii

Achiziţii


© J.O.B.S. - Jurnalismul, Ocupaţie în Beneficiul Societăţii - 2024 - Toate drepturile rezervate!